Badanie preferencji politycznych – wyniki

Przeprowadzone przeze mnie badanie Preferencji Politycznych zakończyło się już jakiś czas temu, jednak opracowanie wyników zajmuje nieco czasu. Poniżej prezentuję najistotniejsze dane i wnioski, które wynikają z przeprowadzonego badania. Wyniki przedstawię po części w formie tekstowej, a po części jako wykresy. Nie wszędzie będę podawał konkretne wyniki, a raczej ogólne wnioski wynikające z badania – jest […]

Trud

czarna jak smoła materia istnienia tatuażem wyryta na każdym stworzeniu trwać i pracować pracować i trwać pustka i nicość nie mają znaczenia i tak w nich rozbrzmiewa monoton istnienia trwać i pracować pracować i trwać nirwana nie przyjdzie na przyjemność nie licz nie dostąpisz zbawienia nie skończy się praca nie zaznasz wytchnienia nie będzie fajrantu nie będzie spełnienia […]