Trzymany w ryzach

Do Redakcji Trudu trafił pocztą tekst z prośbą o jego publikację. Nie mogąc pozostać obojętni na cierpienia twórcze jego autora, zdecydowaliśmy się przychylić do prośby, stosując jedynie lekką korektę literacką. Pełna treść tekstu do wglądu dla zainteresowanych u Redakcji. Karbiadiusz Arkak trzymany w ryzach Pocznijmy nasze rozważania od słowa „optymata” jest ono naprawdę kluczowe Optymaci […]